Dạng đột biến nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất A.Thay thế 1 cặp Nu ở điểm đầu B.Thay thế 1 cặp Nu ở điểm cuối C.Thêm 1 cặp Nu ở điểm đầu D.Thêm 1 cặ

Question

Dạng đột biến nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất
A.Thay thế 1 cặp Nu ở điểm đầu
B.Thay thế 1 cặp Nu ở điểm cuối
C.Thêm 1 cặp Nu ở điểm đầu
D.Thêm 1 cặp Nu ở điểm cuối

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-31T08:11:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:12:56+00:00

  Dạng đột biến nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất:

  A. Thay thế 1 cặp Nu ở điểm đầu

  B. Thay thế 1 cặp Nu ở điểm cuối

  C. Thêm 1 cặp Nu ở điểm đầu

  D. Thêm 1 cặp Nu ở điểm cuối

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  0
  2021-08-31T08:13:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Dạng đột biến nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất

  A.Thay thế 1 cặp Nu ở điểm đầu

  B.Thay thế 1 cặp Nu ở điểm cuối

  C.Thêm 1 cặp Nu ở điểm đầu

  D.Thêm 1 cặp Nu ở điểm cuối

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )