Dang thuy tram’s diary is a beautiful book . I’ve read it twice -Dang Thuy Tram’diary –

Question

Dang thuy tram’s diary is a beautiful book . I’ve read it twice
-Dang Thuy Tram’diary ….

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-07-27T09:12:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:14:33+00:00

  Dang thuy tram’s diary is a beautiful book . I’ve read it twice

  ( Nhật ký Đặng Thùy Trâm là một cuốn sách đẹp. Tôi đã đọc nó hai lần )
  ⇒ Dang Thuy Tram’diary which I’ve read twice, is a beautiful book.

  ( Nhật ký Đặng Thùy Trâm mà tôi đã đọc hai lần, là một cuốn sách đẹp. )

  giải thích

  Đồ vật + which vì đây là mệnh đề quan hệ không hạn định 

  chúc bạn học tốt , nocopy

  0
  2021-07-27T09:14:52+00:00

  Dang Thuy Tram’s diary is a beautiful book . I’ve read it twice.

  → Dang Thuy Tram’s diary, which I’ve read twice, is a beautiful book.

  ⇒ N(vật) + which – vì đây là MĐQH k hạn định nên thường là tách khỏi mệnh đề chính bằng dấu ” , “

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )