đảng và nhà nước ta đã có những chính sách nào về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác vui lòng ko sao chép mạng và sai câu hỏi

Question

đảng và nhà nước ta đã có những chính sách nào về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
vui lòng ko sao chép mạng và sai câu hỏi

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-07-29T03:22:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:24:34+00:00

  – cho tất cả mọi người tìm hiểu văn hóa của từng vùng miền khác nhau

  – giữ gìn và phát huy các bản sắc của từng dân tộc

  – thường tổ chức các chương trình cho tất cả các dân tộc tham gia và học hỏi lẫn nhau.

  0
  2021-07-29T03:24:34+00:00

  -Tiếp thu nền văn hoá của các dân tộc một cách có chọn lọc,phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta.

  -Tìm hiểu phong tục, tập quán của các dân tộc trên thế giới.

   -Viết thư UPU giao lưu với học sinh và thiếu nhi nước ngoài.

  –  Thường tổ chức các chương trình cho tất cả các dân tộc tham gia và học hỏi lẫn nhau.

  – Tự hào giới thiệu văn hoá Việt Nam với khách nước ngoài.

  #Học tốt nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )