đánh đuổi giặc ngoiaj xâm với đập tan âm mưu xâm lược có giống nhau ko?

Question

đánh đuổi giặc ngoiaj xâm với đập tan âm mưu xâm lược có giống nhau ko?

in progress 0
Natalia 5 tháng 2021-07-13T08:44:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:46:04+00:00

  Đánh đuổi giặc ngoại xâm với đập tan âm mưu xâm lược có giống nhau, vì chúng đều có mục đích bảo vệ đất nước, xâm lược thì có âm mưu 

  0
  2021-07-13T08:46:15+00:00

  *Giống nhau:

  Đều có chung một mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia.

  *Khác nhau:

  -Đánh đuổi giặc ngoại xâm là: Đánh và đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước( nhưng có thể chúng vẫn còn mong muốn đánh chiếm nước ta lần tiếp).

  -Đập tan âm mưu xâm lược là: Khiến giặc ngoại xâm từ bỏ đi âm mưu xâm lược hoặc thôn tính. (chúng đã từ bỏ đi ý nghĩ xâm lược nước ta.)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )