Đánh giá cơ hội Việt Nam tham gia tổ chức ASEAN

Question

Đánh giá cơ hội Việt Nam tham gia tổ chức ASEAN

in progress 0
Faith 6 ngày 2021-09-02T13:22:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:23:54+00:00

  +Là việc cần thiết

  +Tạo điều kiện phát triển trên diện rộng

  +Đưa VN ra môi trường quốc tế

  +  Có điều kiện để phát triểnvề văn hóa, giáo dục, khoa học- kĩ thuật , y tế, thể thao với các nước trong khu vực.

  0
  2021-09-02T13:24:26+00:00

  * Cơ hội:

     +  Nền kinh tê Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực, đó là cơ hội để nước ta vươn ra thế giới.

    + Tạo điều kiện để nền kinh tế Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nước ta với các nước trong khu vực.

     +  Có điều kiện để tiếp thu những thành tựu khoa học- kĩ thuật tiên tến trên thế giới để phát triển kinh tế.

        +  Có điều kiện để tiếp thu, học hỏi trình độ quản lý của các nước trong khu vực.

    +  Có điều kiện để giao lưu về văn hóa, giáo dục, khoa học- kĩ thuật , y tế, thể thao với các nước trong khu vực.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )