Đánh giá công lao của Quang Trung tức là Nguyễn Huệ đối vs sự nghiệp thống nhất đất nước

Question

Đánh giá công lao của Quang Trung tức là Nguyễn Huệ đối vs sự nghiệp thống nhất đất nước

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-26T07:59:05+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:00:13+00:00

  + Lật đổ chính quyền họ Ngyễn ở Đàng Trong (1777)

  + Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài (1786), vua Lê (1788)

  + Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh

  0
  2021-09-26T08:00:40+00:00

  Có công to lớn trong việc đánh bại các thế lực phong kiến Đàng Trong, Đàng Ngoài để thống nhất đất nước, vừa có công trong việc đánh bại quân xâm lược Xiêm, Thanh để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Quang Trung được coi là anh hùng áo vải của dân tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )