Đánh giá tác động của hiệp ước 1883 và 1884

Question

Đánh giá tác động của hiệp ước 1883 và 1884

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-07-25T21:29:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:30:36+00:00

  – Về chính trị: Việt Nam đặt dưới sự bảo hộ của Pháp:

  + Nam Kì – Bình Thuận là xứ thuộc địa. Bắc Kì ( Thanh-Nghệ-Tĩnh) là đất bảo hộ. Trung Kìdo triều đình quản lí

  + Đại diện của Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển ở Trung Kì

  + Mọi việc giao thương của Việt Nam với nước ngoài kể cả Trung Quốc đều do Pháp kiểm soát

  – Về quân sự:

  + Triều đình phải nhận các huấn luyện viên và sĩ quan chỉ huy của Pháp,

  + Triệu hồi binh lính từ Bắc Kì về kinh đô Huế

  + Pháp được tự do đóng quân ở Bắc Kì

  – Về kinh tế: Pháp kiểm nắm và kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi, sản phẩmtrong nước về nhiều mặt

  →Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )