đánh giá thể chế chính trị chuyên chế cổ đại phương đông, bản chất thể chế xã hội phương tây

Question

đánh giá thể chế chính trị chuyên chế cổ đại phương đông, bản chất thể chế xã hội phương tây

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-09-09T18:35:26+00:00 2 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:36:59+00:00

  Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, người ta phải liên kết với nhau để khai phá đất đai làm thủy lợi. Một số công xã hợp với nhau lại hình thành tiểu quốc, đứng đầu gọi là vua. Mọi quyền hành tập trung vào tay vua tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế.

  0
  2021-09-09T18:37:04+00:00

  thể chế chính trị chuyên chế cổ đại phương đông:quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

  bản chất thể chế xã hội phương tây: dân chủ -chủ nô

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )