Đánh giá vai trò của Lênin đối với việc thành lập quốc tế thứ 3. Nêu những thành tựu về khoa học kĩ thuật thế kỉ xviii-xix.

Question

Đánh giá vai trò của Lênin đối với việc thành lập quốc tế thứ 3. Nêu những thành tựu về khoa học kĩ thuật thế kỉ xviii-xix.

in progress 0
Delilah 2 giờ 2021-09-07T10:07:25+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:08:46+00:00

  Vai trò :

  +Đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản lập chuyên chính vô sản

  +Thành lập nước cộng hoà 

  +Thi hành những cải cách dân chủ giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

  +Lãnh đạo quốc tế thứ 3

  => Vì lợi ích của người lao động

  Nêu những thành tựu về khoa học kĩ thuật thế kỉ XVIII-XIX (trong hình nhó !)

  Cho mk ctlhn ah

  @Ngoclinh

  danh-gia-vai-tro-cua-lenin-doi-voi-viec-thanh-lap-quoc-te-thu-3-neu-nhung-thanh-tuu-ve-khoa-hoc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )