đánh giá về phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước Châu Âu trong nửa đầu tk XIX giúp mình với a~~

Question

đánh giá về phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước Châu Âu trong nửa đầu tk XIX
giúp mình với a~~

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-10T20:04:33+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T20:06:31+00:00

    – Phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX đều thất bại vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng và chưa có đường lối chính trị đúng đắn. 

    – Tuy nhiên, nó đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này.

    5 sao jup mình nha :>

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )