Dao lam đã bôi dầu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nằm ngang vì: A. Khối lượng riêng của chiếc dao lam nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. B. Chiếc da

Question

Dao lam đã bôi dầu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nằm ngang vì:
A. Khối lượng riêng của chiếc dao lam nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.
B. Chiếc dao lam không bị dính ướt nước.
C. Trọng lượng của chiếc dao lam đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng
nổi lực đẩy Ác si mét.
D. Trọng lượng của chiếc dao lam đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng
nổi lực căng bề mặt của nước tác dụng lên nó và lực đẩy Ác si mét.

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-07-06T09:07:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:08:58+00:00

  Đáp án: D

  Giải thích các bước giải:

  Dao lam đã bôi dầu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nằm ngang vì: trọng lượng riêng của chiếc dao lam đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực căng bề mặt của nước tác dụng lên nó 

   

  0
  2021-07-06T09:09:13+00:00

  Dao lam đã bôi dầu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nằm ngang vì trọng lượng của chiếc dao lam đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực căng bề mặt của nước tác dụng lên nó và lực đẩy Ác si mét.

  `->` Chọn `D`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )