Đáp án đúng về các phép toán thao tác vs xâu A.Cộng , trừ , nhân , chia . B.Ghép và so sánh . C.tính toán và so sánh D.Cắt,dán , sao chép.

Question

Đáp án đúng về các phép toán thao tác vs xâu
A.Cộng , trừ , nhân , chia .
B.Ghép và so sánh .
C.tính toán và so sánh
D.Cắt,dán , sao chép.

in progress 0
Gianna 5 tháng 2021-07-21T09:37:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:38:39+00:00

  đáp án B

  Loại a vì ko thể nhân chia

  Loại c vì ko thể tính toán

  Loại c vì ko thể cắt dán sao chép

  0
  2021-07-21T09:39:01+00:00

  Đáp án đúng về các phép toán thao tác vs xâu: B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )