Đặt 1 câu ghép có cặp từ “Tuy…Nhưng.. “ nói về việc học tập của em ( hay nhất nha ).

Question

Đặt 1 câu ghép có cặp từ “Tuy…Nhưng.. “ nói về việc học tập của em ( hay nhất nha ).

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-08-31T08:23:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:24:39+00:00

  Tuy nhà tôi ko có điều kiện nhưng tôi vẫn luôn cố gắng học tập và bây giờ tôi đã được vào trường chuyên.

  0
  2021-08-31T08:25:26+00:00

  tuy con đường học tập của em rất khó khăn những em vẫn chăm chỉ học hành

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )