Đặt 3 câu , câu 1 có cum dt , câu 2 có cụm tt , câu 3 có cụm đt

Question

Đặt 3 câu , câu 1 có cum dt , câu 2 có cụm tt , câu 3 có cụm đt

in progress 0
Samantha 6 phút 2021-10-09T21:23:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T21:25:01+00:00

  Câu 1 :

  5 đứa chúng em đang chơi trốn tìm

  Cụm DT : 5 đứa chúng em

  Câu 2 :

  Bố tôi vẫn còn trẻ như một thanh niên

  Cụm TT : Vẫn còn trẻ

  Câu 3 :

  Tôi đã tìm được câu trả lời

  Cụm ĐT : đã tìm được câu trả lời

  0
  2021-10-09T21:25:04+00:00

  Cụm danh từ : Một con voi màu xám đang ăn mía

  Cụm tính từ : Chiếc lá có màu vàng nhạt

  Cụm động từ : Các bạn học sinh còn đang vui chơi ở sân trường

  *Từ in đậm là cụm dt, cụm tt, cụm đt*

  #nocopy

  Học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )