đặt 3 câu trắc nghiệm với chủ đề “Một trường học xanh sạch đẹp”

Question

đặt 3 câu trắc nghiệm với chủ đề “Một trường học xanh sạch đẹp”

in progress 0
Brielle 3 tuần 2021-08-23T19:16:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:18:09+00:00

  1,Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp?

  →-trồng nhiều cây xanh

     -tuyên truyền bảo vệ môi trường

     -thường xuyên dọn dẹp môi trường xung quanh mk

     -Nhặt rác vứt đúng nơi quy định

  2,Vì sao phải bảo vệ mt?

  →Vì môi trường cung cấp nguồn sống cho chúng ta: khí oxi để thở,…

  3,Trường học xanh sạch đẹp, theo em thì nó có nghĩa là gì?

  →Một môi trường xanh, ko có rác,có nhiều cây xanh,mát mẻ và mọi người có ý thức bảo vệ mt

   

  0
  2021-08-23T19:18:24+00:00

  1. Bạn làm gì để bảo vệ ngôi trường sạch đẹp

  A . ko vứt rác bừa bãi 

  B . vệ sinh , trực nhật sạch sẽ

  C . cả  ý trên và còn các ý khác nữa

  3. Tại sao học sinh hiện nay hay vứt rác bừa bãi

  A . vô ý thức 

  B . nhà trường quy định 

  C . bố mẹ bảo vứt đâu thì vứt đó

  4. Bảo vệ ngôi trường sạch đẹp là trách nhiệm của ai

  A . của mình 

  B. của tất cả mọi người

  C . của thầy hiệu trưởng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )