Đặt 5 câu trần thuật rồi chuyển thành các câu cản thán Mn giúp e vs đc ko ạ

Question

Đặt 5 câu trần thuật rồi chuyển thành các câu cản thán
Mn giúp e vs đc ko ạ

in progress 0
Daisy 1 giờ 2021-09-08T23:12:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:13:47+00:00

  $\text{-Bạn ấy rất thông minh.}$

  $\text{→ Ôi, bạn ấy rất thông minh!}$

  $\text{-Bầu trời hôm nay rất đẹp.}$

  $\text{→ Chao ôi , bầu trời hôm nay rất đẹp!}$

  $\text{- Tớ quý bạn nhiều lắm.}$

  $\text{→ Thật sự ,tớ quý bạn nhiều lắm!}$

  $\text{-Nhà bạn ấy nghèo.}$

  $\text{→ Nhà bạn ấy nghèo biết chừng nào!}$

  $\text{- Tôi đang tức giận.}$

  $\text{→Tôi đang tức giận biết bao!}$

  0
  2021-09-08T23:13:50+00:00

  @Meoss_

  – Tôi thích bạn này.

  -> Tôi thích bạn này biết bao!

  – Cái váy đó đẹp.

  -> Ôi, cái váy thật đẹp!

  – Trời hôm nay xấu thật.

  -> Than ôi, trời hôm nay xấu quá!

  – Nhà bạn ấy rất giàu.

  -> Trời ơi, nhà bạn ấy thật giàu!

  – Hôm nay, tôi cảm thấy vui.

  -> Hôm nay, tôi cảm thấy vui biết chừng nào.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )