Đặt 9 ví dụ với thì hiện tại tiếp diễn sử dụng các dạng câu 2 khẳng định, 2 phủ định, 5 nghi vấn, với tất cả các ngôi

Question

Đặt 9 ví dụ với thì hiện tại tiếp diễn sử dụng các dạng câu 2 khẳng định, 2 phủ định, 5 nghi vấn, với tất cả các ngôi

in progress 0
Eva 1 tuần 2021-12-04T07:29:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:31:13+00:00

  Khẳng định :

  – I am going to school now

  – She is having breakfast at the moment

  Phủ định :

  – They aren’t going to work today

  – It is eating carrots

  Nghi vấn :

  – Are you eating bread tonight ?

  – Is he playing football at present ?

  – Is she going shopping now ?

  – Is it running very fast ?

  – Are they going swimming at this time ?

  Nếu ko hợp ý thì cứ báo cáo em

  0
  2021-12-04T07:31:14+00:00

  Câu khẳng định

  They are visiting France next weekend. = Họ sẽ thăm quan nước Pháp vào cuối tuần sau.

  We are flying to New York tomorrow. We bought the tickets yesterday. = Chúng tôi sẽ bay sang New york ngày mai. Chúng tôi đã mua vé hôm qua rồi.

  Câu phủ định

  They aren’t watching the movie. = Họ không có đang xem phim.

  Currently, we aren’t walking in the garden. = Hiện tại, chúng tôi không có đang đi dạo trong vườn.

  Câu nghi vấn 

  What are you doing? = Bạn đang làm gì vậy?

  Who is she talking with on the phone? = Cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai thế?

  When are you leaving? = Bạn dự định khi nào rời đi?

  Is he leaving? = Anh ấy đang đi khỏi đây à?

  Are they playing soccer? = Họ đang chơi đá bóng à?

  Câu nghi vấn có 2 dạng 

  Xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )