đặt câu cân là ( danh từ , động từ , tính từ) xuân là ( danh từ , tính từ)

Question

đặt câu
cân là ( danh từ , động từ , tính từ)
xuân là ( danh từ , tính từ)

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-12-02T07:57:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  3
  2021-12-02T07:58:56+00:00

  Đặt câu: Cân là ( danh từ , động từ , tính từ)

  – DT: cái cân nhà em rất to.

  – ĐT: ba em trèo lên cân thử

  – TT: ba đứng rất cân đối

  Đặt câu: Xuân là ( danh từ , tính từ)

  – DT: mùa xuân , trăm cây hoa thi nhau đua nở

  – TT: mẹ em đã tròn 30 cái xuân xanh

  1
  2021-12-02T07:58:57+00:00

  cân

  nhà em có cái cân

  bố em đang trèo lên cân thử

  bạn lan có một dáng người rất cân đối

  xuân

  mùa xuân , cây cối đâm chồi nảy lộc 

  cô hàng xóm đã 40 tuổi nhưng nhìn thấy vẫn xuân ( trẻ)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )