Đặt câu để chứng tỏ sự đồng âm của cặp từ trái – trái. Xác định rõ từ loại của các từ trong các câu vừa đặt.

Question

Đặt câu để chứng tỏ sự đồng âm của cặp từ trái – trái. Xác định rõ từ loại của các từ trong các câu vừa đặt.

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-07-27T04:36:38+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:38:00+00:00

  Trái xoài này nhìn trông nhật ngon  ( Danh từ chỉ hoa quả  )

  Tay ở bên trái của em đang bị đau ( Danh từ chỉ bộ phận cơ thể con người ) 

  0
  2021-07-27T04:38:07+00:00

  – Nhà tôi có rất nhiều trái cây . ( Từ trái cây là danh từ , chỉ các loại quả )

  – Tay trái của cậu ấy đã bị gãy . ( Từ gãy là danh từ , chỉ bộ phận con người )   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )