Đặt câu hỏi nha mọi người Câu 1: No , it isn’t real . It is a computer game ⇒ Câu 2 : It can harm both the mind and the body ⇒

Question

Đặt câu hỏi nha mọi người
Câu 1: No , it isn’t real . It is a computer game

Câu 2 : It can harm both the mind and the body

in progress 0
Amaya 3 tuần 2021-11-21T04:39:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:40:28+00:00

  1. Is this computer game real?

  (Trò chơi điện tử này có thật không?)

  2. What harm can it do ?

  ( Nó có thể cho những gì?)

  0
  2021-11-21T04:40:37+00:00

  1. Is the computer game real?

  *Giải thích: S là computer game, thêm be vì ko có động từ

  2. What is the positive of playing computer game?

  *Giải thích: câu tl là nói về mặt xấu nên câu hỏi sẽ hỏi về mặt xấu, thêm be vì ko có động từ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )