Đặt câu phủ định với chức năng sau: Thông báo, xác nhận không có sự vật sự việc tính chất quan hệ nào đó(câu phủ định miêu tả) và dùng để phản bác một

Question

Đặt câu phủ định với chức năng sau: Thông báo, xác nhận không có sự vật sự việc tính chất quan hệ nào đó(câu phủ định miêu tả) và dùng để phản bác một ý kiến, một nhận định( câu phủ định bác bỏ)

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-09-07T08:18:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:20:22+00:00

  * Câu phủ định thông báo, xác nhận không có sự vật sự việc tính chất quan hệ nào đó ( câu phủ định miêu tả )

  – Cây mai ấy không đẹp đâu các cậu.

  * Câu phủ định dùng để phản bác một ý kiến, một nhận định ( câu phủ định bác bỏ )

  – Tôi không đồng ý với ý kiến học tập của bạn Nhi.

  0
  2021-09-07T08:20:27+00:00

  Thông báo, xác nhận không có sự vật sự việc tính chất quan hệ nào đó(câu phủ định miêu tả):

  + Ngày mai cả nhà tớ sẽ không đi chơi nữa.

  – Phản bác một ý kiến, một nhận định( câu phủ định bác bỏ):

  + Cái cô ca sĩ này hát chẳng hay gì cả

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )