Đặt câu với từ 5 câu: Vì – nên, do – nên

Question

Đặt câu với từ 5 câu: Vì – nên, do – nên

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-20T00:21:37+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:22:50+00:00

    Vì – nên

  1. trời mưa nên em không đi sang nhà bạn chơi được.

  2. Vì mải chơi nên em quên làm bài tập.

  3. Vì em chưa học bài nên tiết kiểm tra vừa rồi em bị điểm kém.

    do – nên

  4. Do học tập chăm chỉ nên kì thi vừa rồi em được học sinh giỏi. 

  5. Do Nam học giỏi nên cậu ấy được cô khen.

    (tặng thêm 1 câu)

  6. Do Lan ăn nhiều kẹo nên bạn ấu bị sâu răng.

  #học tốt

  #xin ctrlhn

  $@thuhienc$

  0
  2021-09-20T00:23:01+00:00

  trời mưa nên em nghỉ học .

  gãy chân nên mẹ đèo em đến trường .

  ăn kem nhiều nên em bị ho .

  em làm vỡ chén nên em bị mẹ la .

  em học hành chăm chỉ nên em được điểm cao .

  Do em thiếu chất nên em yếu .

  Do con em bị ốm nên em phải uống thuốc .

  Do bạn ấy không học bài nên bạn đó bị điểm kém .

  Do em lười nên em không dắt chó đi dạo .

  Do tôi mải chơi nên tôi quên không làm bài .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )