Đặt câu với từ fan giúppppppppppppp

Question

Đặt câu với từ fan giúppppppppppppp

in progress 0
Sarah 3 ngày 2021-12-06T23:39:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:41:06+00:00

  @nguyenngoclananhpt

  She is a big fan of Blackpink

  Tạm dịch: Cô ấy là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Blackpink

  0
  2021-12-06T23:41:14+00:00

  my bedroom has a fan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )