Đặt câu với từ student giúp với

Question

Đặt câu với từ student giúp với

in progress 0
Quinn 3 ngày 2021-12-06T23:52:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:53:32+00:00

  i am a student at Moc Bac primary school

  0
  2021-12-06T23:53:45+00:00

   Câu : I am a good student .

    Dịch : Tôi là một học sinh giỏi .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )