đặt câu vs từ kết quả và hậu quả giúp mk vs,thanks

Question

đặt câu vs từ kết quả và hậu quả
giúp mk vs,thanks

in progress 0
Serenity 4 tuần 2021-11-24T09:40:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:42:23+00:00

  -Dù kết quả cuộc thi thế nào thì tớ cũng tin cậu đã cố gắng hết sức.

  -Hành động dại dột của cậu đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

  0
  2021-11-24T09:42:27+00:00

  Câu với từ kết quả:

  – Do Nam không chịu học bài nên kết quả điểm Toán rất thấp.

  Câu với từ hậu quả:

  Hậu quả của việc không chịu học bài đó chính là điểm thấp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )