Đất có bao nhiêu tầng,kể tên các tầng đó?

Question

Đất có bao nhiêu tầng,kể tên các tầng đó?

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-08-31T17:57:22+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:58:41+00:00

  Đất có 3 tầng:

  – Tầng chứa mùn

  – Tầng tích tụ

  – Tầng đá mẹ

  học tốt!

  0
  2021-08-31T17:58:46+00:00

  3 tầng:

  +tầng chứa mùn

  +tầng tích tụ

  +tầng đá mẹ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )