đất có độ PH = 7 là loại đất j ạ

Question

đất có độ PH = 7 là loại đất j ạ

in progress 0
Charlie 3 tuần 2021-08-25T07:14:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:15:20+00:00

  Đất có độ pH =7 là đất trung tính

  0
  2021-08-25T07:15:52+00:00

  Đất có độ PH = 7 là đất trung tính.????????????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )