đất đai tài nguyên nước và khoáng sản : A: thuộc sở hữu toàn dân B:do tập thể định đoạt C:phải tuyệt đối bảo mật D; đc cá nhân quản lí

Question

đất đai tài nguyên nước và khoáng sản :
A: thuộc sở hữu toàn dân
B:do tập thể định đoạt
C:phải tuyệt đối bảo mật
D; đc cá nhân quản lí

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-09T21:44:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T21:46:19+00:00

  A: thuộc sở hữu toàn dân

  ~~~~~~~~~~~~~~~

  0
  2021-09-09T21:46:50+00:00

  A: thuộc sở hữu toàn dân
  B:do tập thể định đoạt
  C:phải tuyệt đối bảo mật
  D; đc cá nhân quản lí

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )