Đặt lần lượt hai vật có khối lượng 40 kg,30 kg và một đòn gánh có chiều dài 1,5 m,Tính. a) lực tác dụng vào đoàn gánh b)vị trí vai người đặt vào để đo

Question

Đặt lần lượt hai vật có khối lượng 40 kg,30 kg và một đòn gánh có chiều dài 1,5 m,Tính.
a) lực tác dụng vào đoàn gánh
b)vị trí vai người đặt vào để đoàn gánh cân bằng.

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-08-07T20:01:17+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:02:30+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.F = 700N\\
  b.\\
  {d_1} = \dfrac{9}{{14}}m\\
  {d_2} = \dfrac{6}{7}m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Lực tác dụng vào đoàn gánh là:

  \(F = {P_1} + {P_2} = 10{m_1} + 10{m_2} = 10.40 + 10.30 = 700N\)

  b.

  Áp dụng quy tác momen:

  \(\begin{array}{l}
  {M_{{{\vec P}_1}}} = {M_{{{\vec P}_2}}}\\
   \Rightarrow {P_1}{d_1} = {P_2}{d_2}\\
  \left. \begin{array}{l}
   \Rightarrow 400{d_1} = 300{d_1}\\
  {d_1} + {d_2} = 1,5
  \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {d_1} = \dfrac{9}{{14}}m\\
  {d_2} = \dfrac{6}{7}m
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )