Đặt một vật có dạng một đoạn thẳng nhỏ trước gương phẳng và song song với gương ,ảnh của vật qua gương phẳng ỏ vị trí như thế nào so với vật ? A.song

Question

Đặt một vật có dạng một đoạn thẳng nhỏ trước gương phẳng và song song với gương ,ảnh của vật qua gương phẳng ỏ vị trí như thế nào so với vật ?
A.song song ,ngược chiều với vật
B.song song ,cùng chiều với vật
C .ảnh và vật vuông góc với nhau
D.cả 3 nội dung trên đều sai

in progress 0
Jade 1 năm 2021-12-02T07:16:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:18:00+00:00

  Đáp án : B. song song cùng chiều với vật

  0
  2021-12-02T07:18:27+00:00

  Đáp án:D

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )