đặt nhân tử chung : x^2 + x + y^ 2 – y – 2xy

Question

đặt nhân tử chung : x^2 + x + y^ 2 – y – 2xy

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-07-23T05:05:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T05:06:50+00:00

  Ta có: x² + x + y² – y – 2xy = ( x² -2xy + y² ) + ( x – y )

                                               = ( x – y )² + (x – y )

                                              = ( x – y ) * (x – y + 1 )

  0
  2021-07-23T05:07:21+00:00

  Đặt nhân tử chung :

  x² + x + y² – y – 2xy = (x² -2xy +y²) +( x-y)

                                  = (x-y)² +(x-y)

                                  = (x-y)(x-y +1)

   Chúc bạn học tốt ^^ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )