Đất phù sa thích hợp để trồng loại cây nào sau đây? A: Cây ăn quả. B: Cây công nghiệp ngắn ngày. C: Cây lương thực D: Cây công nghi

Question

Đất phù sa thích hợp để trồng loại cây nào sau đây?
A:
Cây ăn quả.
B:
Cây công nghiệp ngắn ngày.
C:
Cây lương thực
D:
Cây công nghiệp lâu năm.

in progress 0
Piper 17 phút 2021-09-20T09:24:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:26:15+00:00

  Đáp án: A.Cây ăn quả

  Gỉai thích các bước giải:

  Vì đất có nhiều phù sa thường hay màu mỡ , đất phì nhiêu, nguồn nước dồi dào nên có thể trồng được tất cả các loại cây ăn quả

  0
  2021-09-20T09:26:32+00:00

  A cây ăn quả

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )