Đất phù sa thích hợp để trồng loại cây nào sau đây? A: Cây công nghiệp lâu năm. B: Cây ăn quả. C: Cây lương thực D: Cây côn

Question

Đất phù sa thích hợp để trồng loại cây nào sau đây? A: Cây công nghiệp lâu năm. B: Cây ăn quả. C: Cây lương thực D: Cây công nghiệp ngắn ngày.

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-24T22:08:55+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:10:40+00:00

  Đất phù sa thích hợp để trồng loại cây nào sau đây?

  A: Cây công nghiệp lâu năm.

  B: Cây ăn quả.

  C: Cây lương thực

  D: Cây công nghiệp ngắn ngày.

  0
  2021-09-24T22:10:53+00:00

  C: Cây lương thực

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )