Đặt tế bào hồng cầu vào dung dịch A, quan sát dưới kính hiển vi thấy các tế bào hồng cầu bị giảm kích thước so với ban đầu. Dựa vào kiến thức đã học,

Question

Đặt tế bào hồng cầu vào dung dịch A, quan sát dưới kính hiển vi thấy các tế bào hồng cầu bị giảm kích thước so với ban đầu. Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết dung dịch A là loại môi trường gì ? Giải thích.

in progress 0
Piper 4 tuần 2021-11-12T14:35:04+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:36:26+00:00

  Đáp án:

  ưu trương

  Giải thích các bước giải:

   Ta thấy tế bào hồng cầu bị giảm kích thước do co nguyên sinh, hiện tượng co nguyên sinh xảy ra khi đặt tế bào vào môi trường ưu trương (môi trường có nồng độ chất tan cao hơn bên trong tế bào)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )