đặt tính rồi tính 12 năm 6 tháng – 3 năm 9 tháng

Question

đặt tính rồi tính
12 năm 6 tháng – 3 năm 9 tháng

in progress 0
Delilah 3 tháng 2021-09-21T21:48:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T21:49:43+00:00

  12 năm 6 tháng – 3 năm 9 tháng = 8 năm 9 tháng

   

  0
  2021-09-21T21:49:43+00:00

  Bạn tham khảo :

      12 năm 6 tháng         = 11 năm  18 tháng

  –    3 năm 9 tháng       

  ____________________

       8 năm 9 tháng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )