Dat tinh roi Tinh. 14-3 5+10. 7+3 16-6 11-1 16+3 3+2 19-8

Question

Dat tinh roi Tinh. 14-3 5+10. 7+3 16-6 11-1 16+3 3+2 19-8

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-07-05T19:16:23+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T19:17:24+00:00

  Đáp án:

  14-3=11; 5+10=15; 7+3=10; 16-6=10; 11-1=10; 16+3=19; 3+2=5; 19-8=11

  Giải thích các bước giải:

  14-3=11; 5+10=15; 7+3=10; 16-6=10; 11-1=10; 16+3=19; 3+2=5; 19-8=11

  0
  2021-07-05T19:17:35+00:00

  trong ảnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )