Đặt tính rồi tính : 3268 x 57 1472 x 328 2385 x 416 1865 x 275 Viết hàng dọc chứ không phải hàng ngang đâu ạ

Question

Đặt tính rồi tính :
3268 x 57
1472 x 328
2385 x 416
1865 x 275
Viết hàng dọc chứ không phải hàng ngang đâu ạ

in progress 0
Raelynn 6 ngày 2021-12-04T05:39:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:40:47+00:00

  3268           1427           2385                 1865

  x                 x               x                        x

     57              328             416                   275

  ——-      ———-      ———-        ————

  22896       11416          14310                 9325

   16340       2854            2385               13055

  ——–    4281            9540                3730

  63772    ———–     ———–       ———-

                   18551         26235              26110

   

  0
  2021-12-04T05:40:47+00:00

      3268            1472

   x     57          x   328

     22876         11776

   16340          2944

  186276      4466      

                     482816

     2385             1865

    416            x  275

   14310             9325

   2385           13055

  9540            3730    

  992160       512875

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )