Đặt tính rồi tính 7 giờ 45 phút x 7 48 phút 25 giây : 5

Question

Đặt tính rồi tính
7 giờ 45 phút x 7
48 phút 25 giây : 5

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-13T23:26:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T23:28:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  7 giờ 45 phút x 7 = 2 ngày 6 giờ 15 phút

  48 phút 25 giây : 5 = 9 phút 41 giây

  0
  2021-09-13T23:28:24+00:00

  7 giờ 45 phút x7= 31/4 x7= 7,75 giờ x7= 54,25 giờ

  48 phút 25 giây :5= 581/12 :5= 48,42 :5= 9,684 giờ

  mik làm giùm bn r đó. Mik ko bt đúng hay sai. Nếu mik đúng thì bn cho mik 5 vote, 1 cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha bn. Để mik lên chức hiểu biết nha bn. Cảm ơn bn nhiều

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )