Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 48cm thì cho ảnh cao bằng một phần ba vật a) Hãy co biết ảnh đó là thật

Question

Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 48cm thì cho ảnh cao bằng một phần ba vật
a) Hãy co biết ảnh đó là thật hay ảo? Tại sao?
b) Xác định tiêu cự của tháu kính
c) Tính độ cao của ảnh, biết độ cao của vật là 9cm

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-08-05T01:25:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:26:56+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  b.f = 12cm\\
  b.h’ = 3cm
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Vì thấu kính hội tụ cho ảnh nhỏ hơn vật nên ảnh là ảnh thật.

  b.

  Vì ảnh cao bằng một phần 3 vật nên:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{{d’}}{d} = \dfrac{{h’}}{h} = \dfrac{1}{3}\\
   \Rightarrow d’ = \dfrac{d}{3} = \dfrac{{48}}{3} = 16cm
  \end{array}\)

  Vì thấu kính hội tụ cho ảnh thật nên:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{{d’}} = \dfrac{1}{{48}} + \dfrac{1}{{16}} = \dfrac{1}{{12}}\\
   \Rightarrow f = 12cm
  \end{array}\)

  c.

  Độ cao của ảnh là:

  \(h’ = \dfrac{h}{3} = \dfrac{9}{3} = 3cm\)

  0
  2021-08-05T01:27:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước 

  a. Ảnh thật.

  b.

  Vì ảnh cao bằng một phần 3 vật nên:

  d′/d=h′/h=13⇒d′=d/3=483=16cm

  Vì thấu kính hội tụ cho ảnh thật nên:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )