dấu hiệu chính để phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều.

Question

dấu hiệu chính để phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều.

in progress 0
Gabriella 12 phút 2021-09-08T14:47:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:49:06+00:00

  Đáp án:

   Dấu~ là dòng điện xoay chiều 

  Dấu_ là dòng điện một chiều 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-08T14:49:23+00:00

  Tớ nghĩ dấu hiệu chính để phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều là:

  – Điện một chiều là dòng điện chảy theo một hướng cố định, không hề thay đổi. (Cường độ có thể tăng hoặc giảm nhưng không hề thay đổi chiều.)

  – Điện xoay chiều là dòng điện có chiều và giá trị biến đổi theo thời gian ( Những biến đổi này thường có chu kỳ nhất định.)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )