dấu hiệu nào cho biết một vật bị nhiễm điện

Question

dấu hiệu nào cho biết một vật bị nhiễm điện

in progress 0
Clara 2 năm 2021-09-20T15:03:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T15:04:53+00:00

  Đáp án:

  Dấu hiệu cho biết một vật bị nhiễm điện là:

  Khi đưa vật đó tới mẫu giấy vụn, nếu vật hút các mảnh giấy vụn thì vật sẽ nhiễm điện vì một vật nhiễm điện sẽ hút vật không nhiễm điện

  Và nếu không có hiện tượng gì xảy ra thì vật không nhiễm điện

  0
  2021-09-20T15:05:04+00:00

  Dấu hiệu :

  -đưa vật lại gần các vụn giấy, nếu vật hút các mẩu giấy

  ⇒ Vật bị nhiễm điện

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )