Dầu khí là nguồn tài nguyên có giá trị quyết định đối với sự phát triển của vùng : A. Nam Phi B. Đông Phi C. Bắc Phi D. Trung Phi

Question

Dầu khí là nguồn tài nguyên có giá trị quyết định đối với sự phát triển của vùng :
A. Nam Phi
B. Đông Phi
C. Bắc Phi
D. Trung Phi

in progress 0
Reagan 4 tuần 2021-08-13T13:37:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:38:38+00:00

  Dầu khí là nguồn tài nguyên có giá trị quyết định đối với sự phát triển của vùng :

  A. Nam Phi

  B. Đông Phi

  C. Bắc Phi

  D. Trung Phi

  0
  2021-08-13T13:39:01+00:00

  Dầu khí là nguồn tài nguyên có giá trị quyết định đối với sự phát triển của vùng :

  A. Nam Phi

  B. Đông Phi

  C. Bắc Phi

  D. Trung Phi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )