Đâu Không phải là đơn vị của áp xuất A.Pa. B.N/m³ C.N/m². D.N/cm²

Question

Đâu Không phải là đơn vị của áp xuất
A.Pa. B.N/m³ C.N/m². D.N/cm²

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-11T04:35:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:36:21+00:00

  Đáp án:

  B.N/m³ 

  Giải thích các bước giải:

  Áp suất là áp lực trên một đơn vị diện tích do đó đơn vị của áp suất là N/ một đơn vị diện tích 

  ⇒ Cả C và D đều đúng

  Ngoài ra công suất còn có đơn vị khác là Pa

  Vậy đơn vị không phải của áp suất là N/m³ 

  0
  2021-08-11T04:36:54+00:00

  B.N/m³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )