Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của các cuộc khởi nghĩa nông dâ Đàng Ngoài ở đầu thế kỉ XVIII?

Question

Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của các cuộc khởi nghĩa nông dâ Đàng Ngoài ở đầu thế kỉ XVIII?

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-07-12T10:03:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:04:44+00:00

  Trả lời :

  Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng ngoài nổ ra lẻ tẻ, chưa kết hợp với nhau. Đó cũng một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của các cuộc khởi nghĩa này.

  Xin hay nhất ạ làm ơn .

  Cho mik xin hay nhất ạ

  0
  2021-07-12T10:04:54+00:00

  Các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII thất bại vì :

   +)các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, không đồng thời.

   +)Chưa có sự liên kết, thống nhất hợp thành phong trào rộng lớn.

   +)Các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII thất bại vì các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, không đồng thời. Chưa có sự liên kết, thống nhất hợp thành phong trào rộng lớn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )