Đâu là hàm số chẵn A. y=x^4. B. y=x^4+1 Chỉ đc chọn 1 đáp án, gải thích?

Question

Đâu là hàm số chẵn
A. y=x^4. B. y=x^4+1
Chỉ đc chọn 1 đáp án, gải thích?

in progress 0
Autumn 1 tuần 2021-12-02T18:48:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:49:53+00:00

  Đáp án:

  Vậy A, B là hàm chẵn :>

  Giải thích các bước giải:

   Ta có :

  $y=x^4$

  $TXĐ:D=R$

  Nên :

  $+) x\in D ; -x \in D$

  $+) f(-x)=(-x)^4=f(x)$

  Đây là hàm chẵn

  $y=x^4+1$

  $TXĐ: D=R$

  Nên :

  $+) x\in D ; -x \in D$

  $+)f(-x)=(-x)^4+1=x^4+1=f(x)$

  Đây là hàm chẵn 

  Vậy trong câu này không tồn tại hàm lẻ nên A,B là hàm chẵn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )