Đâu là nhân tố cơ bản nhất làm cho nền kinh tế nước ta chậm phát triển các thế kỉ X – XVIII: A. Khoa học tự nhiên không điều kiện phát triển. B. không

Question

Đâu là nhân tố cơ bản nhất làm cho nền kinh tế nước ta chậm phát triển các thế kỉ
X – XVIII:
A. Khoa học tự nhiên không điều kiện phát triển.
B. không quan tâm đến sản xuất công nghiệp.
C. không mở rộng thị trường ra bên ngoài
D. Chính sách đóng khép kín cửa.

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-27T07:01:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-27T07:02:30+00:00

    A. Khoa học tự nhiên không điều kiện phát triển (nội dung giáo dục từ TK X- XVIII chủ yếu là kinh sử, không chú trọng các môn khoa học tự nhiên; chúng không tạo ĐK cho sự phát triển kinh tế).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )