Đâu là sự khác biệt giữa: It’s interesting to It’s interested in?

Question

Đâu là sự khác biệt giữa: It’s interesting to
It’s interested in?

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-23T00:20:02+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:21:36+00:00

  It’s interesting to: bị cái gì gây hứng thú

  It’s interested in: tỏ ra là quan tâm tâm đến thứ gì đó

  0
  2021-10-23T00:21:51+00:00

  Interested in và interesting to dùng để sự quan tâm hoặc gây chú ý của người hoặc vật trong tiếng anh. “Interested in” và “Interesting to” khi dùng sau “to be” thì chúng đều là tính từ.

  Is interesting to: có nghĩa là gây hứng thú. Dùng trong trường hợp cái gì gây hứng thú cho ai.

  vd: This basketball match is interesting to me.

  Is interested in: có nghĩa là quan tâm đến. Dùng trong trường hợp người nói tỏ ra quan tâm đến một vấn đề.

  vd: I am interested in basketball.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )