Dầu mỏ khí tự nhiên tập trung nhiều ở ???

Question

Dầu mỏ khí tự nhiên tập trung nhiều ở ???

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-10-13T18:04:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:05:19+00:00

  Bà Rịa – Vũng Tàu có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất nước

  0
  2021-10-13T18:05:56+00:00

  Dầu mỏ khí tự nhiên tập trung nhiều ở trung quốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )