Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, xã hội của Liên Xô lâm vào tình trạng khó khăn và ngày càng sa sút. Em hãy trình bày cụ thể những

Question

Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, xã hội của Liên Xô lâm vào tình trạng khó khăn và ngày càng sa sút. Em hãy trình bày cụ thể những khó khăn đó.

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-12-07T14:20:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:21:41+00:00

  Đầu những năm 80 của thế kỉ XX ,tình hình hình kinh tế Liên Xô lăm vào tình trang trì trệ và khủng hoảng trầm trọng.Trong bối cảnh đó.ban lãnh đạo Liên Xô đã không tiến hành các cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.Không khắc phục đc những khuyết điểm gây trở ngại cho việc phát triển đất nước.kinh tế đất nước ngày càng khó khăn,sản xuất công nghiệp bị trình trệ lương thực,thực phẩm và nhiều hàng tieeuhoas ngày càng khan hiếm .mức sống của người dân Liên Xô giảm sút.Mặt khác những vi phạm về pháp chế ,thiếu dân chủ.các tệ nạn quan liêu,tham nhũng ngày càng trầm trọng.Đất nước lâm vào khủng hoảng một cách toàn diện

  0
  2021-12-07T14:22:09+00:00

  – Khó khăn về kinh tế:

  + Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục giảm: năm 1950, GDP của Liên Xô đạt 14.2%, đến năm 1982 tốc độ tăng trưởng chỉ còn 2.6%.

  + Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp trì trệ.

  + Lương thực, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng khan hiếm.

  – Khó khăn về xã hội:

  + Mức sống của người dân Liên Xô giảm sút.

  + Tình trạng: Vi phạm pháp chế, thiếu dân chủ, tệ nạn quan liêu, tham nhũng ngày càng trầm trọng.

  + Nhân dân bất mãn với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )