Dấu tam giác trắng đứng trước thư mục trong ngăn trái có ý nghĩa gì?

Question

Dấu tam giác trắng đứng trước thư mục trong ngăn trái có ý nghĩa gì?

in progress 0
aihong 4 tháng 2021-08-22T14:16:55+00:00 2 Answers 176 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:18:04+00:00

  Dấu tam giác trắng đứng trước thư mục trong ngăn trái là thư mục đó chứa thư mục con và thư mục đang đóng nha bạn °^°

  0
  2021-08-22T14:18:19+00:00

  Thư mục đó chứa thư mục con và thư mục đang đóng.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )